3 ที่เที่ยวเด่นแห่งเมืองสกลนคร

ว่ากันว่าจังหวัดสกลนคร เป็นอีกหนึ่งเมืองแห่งภาคอีสาน ที่ได้ชื่อว่า เป็นเมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่ง เมื่อเต็มไปด้วยอารยธรรมต่างๆมากมาย โดยเฉพาะในแง่ประวัติศาสตร์ อันเนิ่นนาน แถมยังมีวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น ที่สำคัญยังกลิ่นอายยของท้องถิ่นการเป็นอีสานรวมอยู่ด้วย และนี่คือ 3 ที่เที่ยวเด่นแห่งเมืองสกลนคร ที่เราต้องรู้จัก

 

เริ่มจาก วัดพระธาตุเชิงชุม เป็นหนึ่งในปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของสกลนคร มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่บริเวณถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่เคารพนับถือของคนภาคอีสาน รวมถึงยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสกลนคร ที่สำคัญ ไฮไลต์ของที่นี่ คือการมีพระพุทธบาท 4 พระองค์ นับตั้งแต่พระกกุสันทะ พระโกนาคม พระกัสสะปะ และพระโคดม

 

ต่อมาเป็น อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเช่นกัน ตรงข้ามกับบึงหนองหาน โดยสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่างๆ และรองรับการประชุม วิชาการบัวนานาชาติปี พ.ศ.2553 ที่จัดขึ้นที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร ที่สำคัญยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของคนที่นี่ และ รอบข้าง นับเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวใหม่เช่นกัน

 

ปิดท้ายกันที่ วัดถ้ำผาแด่น   ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน บ้านดงน้อย ตำบลดงมะไฟ ห่างจากตัวเมืองประมาณเกือบ 20 กิโลเมตร ว่ากันว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่อันโดดเด่นที่สุดของสกลนคร เมื่อมีทั้งความงดงามซ่อนอยู่ ด้วยงานแกะสลักบนหน้าผ้าหินที่มีเอกลักษณ์วิจิตรศิลป์ นอกจากความสวยสดที่เราเห็นกันแล้ว ยังมีเรื่องราว พุทธประวัติ เก่าๆ ซ่อนอยู่ด้วย นับเป็นเสนห์อีกอย่าง